دانستنیهایی راجع به عقد و ازدواج دائم و موقت

دانستنیهایی
راجع به عقد و ازدواج دائم و موقت

این دانستنی های حقوقی ممکن است سوال شما هم در
ازدواج
و عقد
دائم و موقت باشد

قانون شماره ۱ : خواستگاری نمودن
و 
نامزدی دختر و پسر
رابطه زوجیت نمی نماید و نمیشود هیچ یک از طرفین را به صرف
خواستگاری و نامزدی مجبور به
ازدواج کرد .

قانون شماره ۲ : اگر یکی از طرفین بعد از نامزدی از ازدواج
امتناع کند نمیتوان هیچگونه خسارتی را از وی مطالبه کرد .

قانون شماره ۳ : فقط هدایای دوران نامزدی قابل
استرداد میباشد .

قانون شماره ۴ : ازدواج نمودن دختر باکره
موقوف به اجازه پدرش میباشد .

قانون شماره ۵ : اگر پدر دختر باکره از اجازه
دادن مضایقه نمود و یا به ایشان دسترسی نبود میشود با مراجعه به دادگاه و گرفتن
اجازه نکاح از دادگاه اقدام به
عقد و ازدواج نمود .

قانون شماره ۶ : عقد کردن زنی که در
عده طلاق یا عده وفات میباشد سبب بطلان نکاح و حرمت ابدی بین ایشان است .

قانون شماره ۷ : زنا با زنی که شوهر دارد و
یا زنی که در عده رجعیه قرار دارد موجب حرمت ابدی است .

قانون شماره ۸ : ازدواج زنان
ایرانی با مردان تبعه خارجی بایستی با اجازه از سوی دولت باشد .


قانون شماره ۹ : در ازدواجهای موقت عروس حق
نفقه ندارد مگراینکه در آن شرط شده باشد .

قانون شماره ۱۰ : در نکاح موقت عدم مهر
موجب میشود که عقد باطل شود .

قانون شماره ۱۱ : به محض جاری شدن صیغه عقد زن صاحب مهریه اش می باشد
و هر گونه تصرفی را که بخواهد میتواند در آن بکند و مهرش را از شوهرش طلب کند .

قانون شماره ۱۲ : وقتی که مهریه عروس خانم پول
نقد باشد متناسب با تغییر شاخص های بانک مرکزی در زمان تادیه نسبت به سال اجرای
عقد محاسبه و
پرداخت میشود (یعنی مهریه شامل تورم می شود .)

قانون شماره ۱۳ : عروس بعد از عقد
میتواند از ایفاء وظیفه زناشوئی و تمکین امتناع نموده و آنرا منوط به تادیه
مهر خود کند و
این امتناع زن حق نفقه وی را ساقط نمیکند و این در صورتیست که مهر او حال باشد قبل
از دریافت مهر به ایفای وظیفه زناشویی قیام نکرده باشد .

قانون شماره ۱۴ : در ازدواج دائم  شوهر باید به زنش نفقه بدهد و شامل همه نیازهای
متعارف زن و متناسب با وضعیت وی بایستی پرداخت گردد و شامل خانه ، لباس و هزینه
های درمانی میباشد .

قانون شماره ۱۵ : زن بایستی در خانه ای که
شوهر معین میکند زندگی کند مگر اینکه در هنگام
عقد اختیار
تعیین خانه به زن داده شود .

قانون شماره ۱۶ : جنون داماد هر وقت بعد از عقد هم مشخص
شود موجب میشود که حق فسخ ازدواج برای
عروس ایجاد شود
.

قانون شماره ۱۷ : اگر مرد از دادن نفقه و خرج
زن استنکاف کند زن میتواند به دادگاه مراجعه کرده و شوهرش را به پرداخت نفقه مجبور
کند و در نهایت میتواند حق طلاق را بگیرد .

قانون شماره ۱۸ : درصورتی که زندگی زناشوئی
موجب عس
ر و حرج زن باشد وی میتواند از دادگاه
تقاضای طلاق نماید .

قانون شماره ۱۹ : طلاق خلع یعنی طلاقی که زن
بواسطه کراهتی که از شوهرش دارد در مقابل مالی که به شوهرش میدهد طلاق می گیرد .

قانون شماره ۲۰ : عده به معنی مدت زمانیست که
تا انقضای آن زن نمیتواند شوهر دیگری اختیار نماید .

قانون شماره ۲۱ : هر وقت زن و شوهر بر علیه
هم طرح دعوا کنند دادگاهی که اولین دعوا از طرف هر کدام از زوجین رسیدگی کرده
صلاحیت خواهد داشت .

قانون شماره ۲۲ : هر وقت زن و شوهر در خارج
از کشور مقیم باشند دادگاه تهران جهت رسیدگی به دعاوی ایشان صالح به رسیدگی خواهد
بود .

 

قانون شماره ۲۳ : مدتی که گواهی عدم امکان
سازش (همان حکم طلاق) معتبر می باشد ۳ ماه است .

قانون شماره ۲۴ : مرد وقتی زن دارد نمیتواند
زن دوم بگیرد مگر اینکه همسر اول رضایت دهد و یا همسر اول قادر به ایفای وظیفه
زناشوئی نباشد و یا از شوهرش تمکین نکند و یا به جنون یا امراض صعب العلاج مبتلا
باشد و یا ترک زندگی کند و یا عقیم باشد و یا غایب مفقود الاثر شود .

قانون شماره ۲۵ : اگر شوهر از دادن نفقه
خودداری کند یا سوء معاشرت داشته باشد یا بیماری صعب العلاج یا جنون داشته باشد یا
محکوم به حبس بیش از ۵ سال شود یا اعتیاد داشته باشد یا ترک زندگی کند آنگاه زن حق
درخواست طلاق دارد .

قانون شماره ۲۶ : اگر مرد ازدواج مجدد دائم یا منقطع
نماید آنگاه زن حق درخواست طلاق پیدا میکند .

قانون شماره ۲۷ : هر کسی که نفقه خود را با
وجود تمکین و استطاعت مالی پرداخت نکند به ۳ ماه و ۱ روز تا ۵ ماه حبس محکوم خواهد
شد .

قانون شماره ۲۸ : ازدواج ، طلاق و
رجوع بایستی در دفاتر به ثبت برسد و این باید الزامی می باشد و  اگر ثبت نشود مرد به حبس تعزیری تا ۱ سال محکوم
میشود .   

برچسب‌ها: دانستنیهایی راجع به عقد و ازدواج دائم و موقت

پیشنهاد عروس سایت :  حریم خصوصی یا حریم زناشویی بعد ازدواج

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *